Psychoterapia Lublin – w Ośrodku Psychosystem logopeda Ewa Wójcik oferuje specjalistyczną pomoc w zakresie terapii:

  • jąkania, w tym wczesnodziecięcego,
  • mutyzmu wybiórczego,
  • dysleksji rozwojowej,
  • afazji,
  • zaburzeń mowy o dyslalii,
  • opóźnionego rozwoju mowy,
  • trudności komunikacyjnych ze spektrum całościowych zaburzeń rozwoju (głównie zespół Aspergera),

prowadzi:

  • diagnozę zaburzeń mowy,
  • terapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych.

Przyjmuje w czwartki po południu.

Zapisy wizyt – tel. 815337737, 789366244 w godz. 9.00-14.00.

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać