Psycholog dziecięcy Lublin

Pomoc psychologiczna i diagnostyka

Oferta terapeutyczno-logopedyczna dla dzieci

W ośrodku PSYCHOSYSTEM wykonywane są badania dzieci i młodzieży między innymi następującymi testami psychologicznymi:

Skale inteligencji:

 • Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 (SB5)
 • Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci (WISC-R)
 • Test Matryc Ravena w wersji standard i wersji kolorowej
 • Skala Rozwoju Psychoruchowego Brunet-Lezine


Arkusze diagnostyczne w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu (wstępna diagnoza):

 • Kwestionariusz Autyzmu w Okresie Poniemowlęcym (CHAT, MCHAT)
 • Skala Oceny Autyzmu Dziecięcego (CARS)
 • Australijska Skala Zespołu Aspergera (ASAS)
 • Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu (ASRS)
 • Reading the Mind in the Eyes Test, Faces Test, Empathy Quotient, Faux-Pas Recognition Test (wersje polskie)


Profil Psychoedukacyjny PEP-R (diagnoza funkcjonalna)


Testy do badania uwagi:

 • Test Łączenia Punktów
 • Test Sortowania Kart z Wisconsin
 • Test Uwagi d2


Kwestionariusz ustrukturyzowanego wywiadu diagnostycznego w kierunku zespołu nadpobudliwości psychoruchowej

Kwestionariusz ustrukturyzowanego wywiadu diagnostycznego w kierunku zaburzenia opozycyjno-buntowniczego i zaburzeń zachowania

Testy i próby neuropsychologiczne (przy podejrzeniu uszkodzenia mózgu), między innymi:

 •  Test Pamięci Wzrokowej Bentona, Test Bender-Koppitz
 • AFA-skala
 • Bostoński Test do Diagnozy Afazji
 • Test Fluencji Słownej
 • Test 15 Słów Reya
 • Test Figury Złożonej Reya-Osterrietha


Kwestionariusze Osobowości:

 • 14-czynnikowy Kwestionariusz Osobowości Cattella
 • Lista Przymiotnikowa ACL


Testy projekcyjne

 • Rysunek Rodziny
 • “Ja w klasie”, “Mój nauczyciel”
 • Test drzewa
 • Test Apercepcji Tematycznej CAT
 • Testy uzupełniania zdań, niedokończonych opowiadań

Inne testy – zależnie od potrzeby

Wizyty diagnostyczne u psychologa Katarzyny Zieniewicz odbywają się w poniedziałki i czwartki w godzinach 9-15 oraz we wtorki i piątki w godzinach 13.30 do 15.30  w Ośrodku PSYCHOSYSTEM po uzgodnieniu terminu z sekretariatem – prosimy o kontakt w godz. 9.30 – 15.00 pod nr tel. 81 533 77 37 lub 789 366 244.

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać