indywidualna-psychoterapia
Psychoterapia Indywidualna

PSYCHOTERAPIA
INDYWIDUALNA

Zespół ośrodka tworzą specjaliści reprezentujący różnorodne nurty i koncepcje terapeutyczne – dlatego istnieje możliwość wyboru i zastosowania metod psychologicznych najbardziej adekwatnych do indywidualnych potrzeb i trudności klienta. Psychoterapia indywidualna (krótko lub długoterminowa) – to indywidualne spotkania z psychoterapeutą, najczęściej raz w tygodniu, przez okres od kilku miesięcy do kilku lat.  Spotkanie trwa 50 min.

Krótkoterminowa terapia służy pomocy w konkretnej sytuacji życiowej np. utrata pracy, trudności w podjęciu decyzji, rozwiązanie określonego konfliktu itp. Liczba sesji wynosi od kilku do kilkunastu, nie więcej niż 20 spotkań.

Psychoterapia długoterminowa to praca, którą podejmuje się w sytuacji nerwicy, depresji,zaburzeń jedzenia, zaburzeń osobowości w uzależnieniach. Ma na celu doprowadzenie do zmian, które pozwolą na usunięcie lub zmniejszenie nasilenia objawu. Jest nastawiona na szersze i głębsze poznanie uczuć, myśli, zachowań wobec siebie i innych. Zadaniem psychoterapeuty jest rozumienie tego co dzieje się z klientem i świadome używanie interwencji psychoterapeutycznych jako narzędzia wywołującego określone zmiany. Psychoterapia długoterminowa nie ma z góry określonego czasu trwania. Kończy się wtedy kiedy następują oczekiwane zmiany.

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać