Logopeda Lublin

Wsparcie pedagogiczne i logopedyczne

Oferta terapeutyczno-logopedyczna dla dzieci

 • Konsultacje logopedyczne. Diagnozowanie wszelkich nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu narządów artykulacyjnych, na przykład przypadki skróconego wędzidełka podjęzykowego, przerost migdałków podniebiennych,  wad zgryzu i podniebienia. Pomoc rodzicom. Doradztwo logopedyczne w zakresie prawidłowego rozwoju mowy dziecka. Prognozowanie efektów terapii.
 • Terapia logopedyczna dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Terapia dyslalii, alalii, dysfazji,  zaburzeń mowy dzieci niedosłyszących. Korygowanie  wad wymowy takich jak:* sygmatyzm (nieprawidłowa wymowa głosek: sz, ż, cz, dż / s, z, c,dz / ś, ź, ć, dź)
  * rotacyzm (nieprawidłowa wymowa głoski r);
  * kappacyzm, gammacyzm (substytucje w wymowie głosek: k, g);
  * lambdacyzm (nieprawidłowości w  wymowie głoski: l);
  * betacyzm (nieprawidłowa wymowa głosek: b,p);
  * mowa bezdźwięczna (zamiana głosek dźwięcznych na bezdźwięczne).
 • Diagnoza i terapia  niepłynności mówienia oraz jąkania wczesnodziecięcego ( z zastosowaniem Interakcyjnej Terapii Rodzic-Dziecko (Palin PCI).

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać