Edyta Podłuskapsycholog, psychoterapeuta
tel. 514 936 730

  psycholog, psychoterapeuta

  Absolwentka psychologii KUL. Słuchaczka 4-letniego Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie rekomendowanego przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

  Systematycznie poddaje swoją pracę superwizji u certyfikowanych przez PTP superwizorów psychoterapii. Mężatka. Ma troje dzieci.

  PSYCHOTERAPIA

  Pracuje w podejściu psychodynamicznym. Prowadzi indywidualną psychoterapię krótko i długoterminową, terapię par i rodzin oraz terapię grupową.
  Rozpoczęcie terapii poprzedzone jest 1 lub 2-ma spotkaniami konsultacyjnymi, w trakcie których zostaje określony rodzaj problemu, cel i czas trwania terapii.

  W CZYM POMAGA TERAPIA

  Psychoterapia może stanowić skuteczną formę pomocy w zakresie zaburzeń życia psychicznego objawiających się m.in.:
  – zaburzeniami nastroju (depresja, zaburzenie afektywne dwubiegunowe)
  – stanami lękowymi (ataki paniki, fobie, lęk uogólniony)
  – natrętnymi myślami i czynnościami
  – zaburzeniami psychosomatycznymi
  – zaburzeniami osobowości (unikająca, zależna, narcystyczna)
  – trudnościami w relacjach (problemy wychowawcze, sytuacje konfliktowe, nadmierna nieśmiałość)
  – problemami zawodowymi (zniechęcenie, utrata pracy, brak suckesu zawodowego)

  Terminy spotkań z psychoterapeutą Edytą Podłuską uzgadniane są telefonicznie – tel. bezpośredni 514 936 730.

  Strona internetowa

  Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać