Katarzyna Zieniewiczpsycholog dziecięcy, diagnoza i terapia
tel. 608300949

  Psycholog, absolwentka Studium Doktoranckiego Psychologii na Uniwersytecie Gdańskim oraz Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego. Autorka kilku publikacji naukowych z zakresu neuropsychologii. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w placówkach służby zdrowia, w tym w poradni dla osób z autyzmem dziecięcym oraz na oddziale rehabilitacji. Obecnie poza pracą w Ośrodku Psychosystem pracuje jako psycholog na Oddziale Dziennym Psychogeriatrycznym NZOZ Sanus, w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży NZOZ Sanus w Lublinie oraz w Centrum Niezależnego Orzecznictwa i Usług Medycznych. Od 2011 roku prowadzi własną praktykę neuropsychologiczną TERAPIA Katarzyna Zieniewicz.

  Uczestniczyła w ośmiu kongresach Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego oraz następujących szkoleniach i konferencjach:

  • „Podstawowe problemy w terapii i edukacji dzieci z autyzmem.”
  • „Poznać – zrozumieć – wspierać. Praca terapeutyczna z dziećmi ze spektrum autyzmu.”
  • „Odrzucenie a więź. Rozwój emocjonalny dzieci i młodzieży z FASD. Diagnoza i terapia.”
  • „Metody pracy terapeutycznej z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo (ADHD). Diagnoza i terapia.”
  • „Praca w procesie zdrowienia osób po kryzysach psychicznych.”

   

  W Ośrodku Psychosystem zajmuje się głównie diagnozą i terapią dzieci i młodzieży oraz psychoedukacją rodziców/opiekunów w następujących zakresach:

  • nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD)
  • zaburzenia zachowania, problemy wychowawcze
  • lęk, mutyzm całkowity i wybiórczy
  • zaburzenia neuropsychologiczne po uszkodzeniu mózgu (uraz, niedotlenienie, uszkodzenie towarzyszące padaczce): afazja, problemy pamięciowe, osłabienie myślenia i inne

   

  Rodzicom/opiekunom zaniepokojonym rozwojem dziecka (po 2 roku życia) oferuje konsultacje ukierunkowane na diagnozę, a w razie potrzeby pokierowanie do ośrodków specjalizujących się w kompleksowej terapii:

  • opóźnienia rozwoju psychoruchowego/upośledzenia umysłowego
  • zaburzeń ze spektrum autyzmu, w tym zespołu Aspergera (diagnoza stawiana przez lekarza psychiatrę dzieci i młodzieży Ośrodka)
  • opóźnionego rozwoju mowy
  • płodowego zespołu alkoholowego (FAS) i zaburzeń z tego spektrum (FASD)

   

  Ze względu na specyfikę pracy proszę o kontakt poprzez:

  • wiadomość SMS: 608300949
  • e-mail: katarzyna.zieniewicz@wp.pl

   

  Kontakt telefoniczny z psychologiem Katarzyną Zieniewicz w godzinach:

  • poniedziałek 8.00 – 9.30
  • piątek 19.30 – 20.30

   

  Mgr Katarzyna Zieniewicz w ramach Ośrodka Psychosystem oferuje także diagnozę i terapię funkcji poznawczych osobom dorosłym po uszkodzeniu centralnego układu nerwowego w wyniku udaru lub urazu mózgu. Więcej informacji na terapia-neuropsycholog.waw.pl

  Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać

  Psycholog Lublin