Psychoterapia Lublin – w Ośrodku Psychosystem przyjmuje Marzena Bichta psychoterapeuta, psycholog, trener

W swojej pracy terapeutycznej opieram się na założeniach psychoterapii ericksonowskiej. Tak jak Milton Erickson wierzę, że każdy ma własne naturalne predyspozycje do rozwiązywania problemów oraz dysponuje zasobami, by ulepszyć swoje życie. Pomagam w odnalezieniu tych zasobów oraz w tworzeniu możliwych, dostępnych rozwiązań i nowych sposobów postępowania. Psychoterapię rozumiem jako proces towarzyszenia człowiekowi w drodze ku lepszemu rozumieniu siebie i swoich emocji oraz podniesieniu dobrostanu życiowego.

Prowadzę:

psychoterapię krótkoterminową – skoncentrowaną na konkretnym problemie, dla osób zgłaszających się w sytuacji kryzysowej jaką jest np. niespodziewana choroba, rozwód, utrata bliskiej osoby, znacząca zmiana czy konieczność podjęcia ważnej, życiowej decyzji

psychoterapię długoterminową – nastawioną na głębokie, długofalowe zmiany, poznanie i zrozumienie siebie, polepszenie swojego funkcjonowania w różnych obszarach życia.

Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą pomagając w radzeniu sobie z lękiem, smutkiem, kryzysami emocjonalnymi, objawami nerwicowymi, cierpieniem z powodu straty, przy trudnościach w relacjach z innymi, w borykaniu się ze stresem pourazowym.

Wspieram w odzyskiwaniu równowagi psychicznej i poczucia wpływu na swoje życie, lepszym poznaniu i zrozumieniu siebie, budowaniu poczucia własnej wartości, podnoszeniu dobrostanu psychicznego przez rozwijanie inteligencji emocjonalnej.

Formę terapii (jej długość, częstotliwość spotkań, sposoby pracy) dostosowuję do potrzeb zgłaszającej się osoby. Swoją pracę terapeutyczną poddaję systematycznej superwizji. Jestem członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Kwalifikacje zawodowe:

Ukończyłam Podyplomowy Kurs Psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim, atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (dyplom nr 272/w.17/2022), psychologię na Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach I i II stopnia, Certyfikowany kurs praktyka MBTI® Myers Briggs Type Indicator® Step I i II, Certyfikowany kurs praktyka The EQ – i 2.0®  (Model of Emotional Inteligence), Szkołę Trenerów Treningu Grupowego, Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych.

Zgłoszenia na spotkania w sekretariacie Psychosystem – tel. 81 533 77 37 , 789366244 w godz. 9.00 – 15.00 (w piątki do 14.00)

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać