Halina Kandzierska
zajmuje się diagnozą, kompleksowym leczeniem farmakologicznym
i terapeutycznym w zakresie:

• ADHD – zespołu nadpobudliwości psychoruchowejadhd450
• zaburzeń zachowania
• zaburzeń lękowych
• zaburzeń depresyjnych
• zaburzeń odżywiania
• zaburzeń psychotycznych
• zaburzeń autystycznych
• tików

Halina Kandzierska – psychiatra dzieci i młodzieży – przyjmuje  w  Lublinie we  WTORKI  i   PIĄTKI  w  ośrodku   PSYCHOSYSTEM   przy ul. Godebskiego 9.    Rejestracja telefoniczna  –  tel.  81 533 77 37  (czynna w godz. 9.15 – 15.00).

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać