Integracja sensoryczna poprzez muzykoterapię i choreoterapię

Każda aktywność ruchowa dziecka dostarcza mu różnego rodzaju elementów informacji sensorycznych, które muszą być dobrze odebrane i połączone. Połączenie muzyki, ruchu, tańca i śpiewu oraz zabawy pod okiem terapeuty poprawia funkcjonowanie i zachowania dziecka.

Indywidualne zajęcia łączące elementy muzykoterapii i choreoterapii

Zajęcia skierowane są do dzieci ze specjalnymi potrzebami niezależnie od posiadanych zdolności muzycznych bądź ruchowych, w wieku od 3-13 lat:

  • dzieci z problemami psychologicznymi,
  • dzieci z problemami emocjonalnymi,
  • dzieci z problemami edukacyjnymi,
  • dzieci z nadpobudliwością psychoruchową,
  • dzieci nieradzące sobie z agresją,
  • dzieci z trudnościami adaptacyjnymi i separacyjnymi,
  • dzieci nieśmiałe
  • dzieci z Autyzmem
  • dzieci z Zespołem Aspergera

Cele zajęć:

– poprawiają koordynację ruchową i orientację przestrzenną

– uspokajają fizycznie

– uczą koncentracji uwagi

– stymulują funkcje słuchowe

– rozwijają kreatywność i twórczość

– stymulują funkcje poznawcze

– pomagają odreagować stres

– odblokowują ciało

– ćwiczą funkcje sensomotoryczne- lepszy odbiór przetwarzanie i integrowanie bodźców sensorycznych, regulacja napięcia mięśniowego, poprawa koordynacji wzrokowej i wzrokowo-ruchowej, doskonalenie funkcji planowania ruchu, lepsze funkcjonowanie w relacjach

Podczas terapii dostosowuję sprzęt i pomoce do integracji sensorycznej indywidualnie do potrzeb każdego dziecka

* istnieje możliwość zapisów na zajęcia grupowe

Warto pomóc swoim dzieciom na starcie w celu eliminacji późniejszych problemów

 – terapeutka Monika Hiszpańska

Zapisy – Sekretariat Psychosystem tel. 81 533 77 37 lub bezpośrednio u prowadzącej – 508 372 034

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać