– Kolejna edycja kursu dla rodziców dzieci z diagnozą lub podejrzeniem ADHD oraz innych sprawiających problemy wychowawcze w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Praca w małej 5-6 osobowej grupie pozwalająca zarówno na zadawanie pytań dotyczących indywidualnych trudności, jak i korzystanie z doświadczeń innych rodziców.

Omawiane będą następujące bloki tematyczne:

Czym jest ADHD, radzenie sobie z objawami.
Motywowanie dziecka do nauki.
Skuteczne wydawanie poleceń.
Chwalenie.
Zapobieganie wybuchom złości i reagowanie na nie.
Nagradzanie, systemy żetonowe.
Wprowadzanie zasad.
Konsekwencje zachowań niepożądanych.
Współpraca ze szkołą.

Psycholog prowadzący kurs posiada kilkuletnie doświadczenie w diagnozie i terapii dzieci z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi oraz zaburzeniami zachowania.

Zapisy i bliższe informacje:
w sekretariacie Ośrodka tel. 81 533 77 37 (pn – pt godz. 9.30-14.00) lub u prowadzącej kurs tel. 608 300 949
Miejsce: Ośrodek Psychosystem, ul. Godebskiego 9, Lublin
Koszt: 220 zł (w cenie materiały i poczęstunek), przy udziale dwojga rodziców 300 zł za parę.

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać