Anna Kozak GrundszokTerapeuta, pedagog specjalny
tel. 535 635 955

    Terapeuta, pedagog specjalny w ramach trzeciego fakultetu kontynuuje jednolite studia z psychologii klinicznej z psychoterapią. Kwalifikacje do prowadzenia terapii dzieci i młodzieży oraz dorosłych.  Zainteresowania: rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych, diagnoza kwalifikacji społeczno-emocjonalnych. Ukończyła specjalizację z zakresu spektrum autyzmu (w szczególności – Zespół Aspergera). Prywatnie mama nastolatki z Zespołem Aspergera, uczącej się w średniej szkole ogólnodostępnej. Doświadczenie w prowadzeniu terapii kompetencji społeczno-emocjonalnych, Wczesnego Wspomagania Rozwoju, zagadnień integracji sensorycznej. Wykorzystuje  w pracy m.in. Metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, zagadnienia wygaszania odruchów pierwotnych.  Znajomość problematyki rewalidacji, przygotowania do nauki szkolnej. Trener I i II stopnia terapii ręki. Trener I i II stopnia TUS

    Zainteresowanie niwelowaniem problemów w nauce takich jak dysleksja, problemy w nauce, w tym problemy z koncentracją.  Doświadczenie w prowadzeniu zajęć indywidualnych dla uczniów szkół podstawowych –  zajęcia ‘matematyka dla dyslektyka’. Stale podnosi kwalifikacje, włączając do pracy nowe osiągnięcia nauki.

    Doradca z przygotowaniem w zakresie Treningu Umiejętności Społecznych oraz elementów coachingu dla osób dorosłych. Specjalizacja w zakresie zagadnień integracji w grupie, rozwiązywania konfliktów, negocjacji ( magisterium OiZ UMCS, SGH – studia podyplomowe), treningów obniżania napięcia – relaksacji, terapii ruchem (instruktor – wykształcenie podyplomowe).

    Terminy spotkań uzgadniane są telefonicznie tel. 535 635 955.

    Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać