Doświadczenie alkoholowego dzieciństwa niesie ze sobą konsekwencje, które przekładają się na funkcjonowanie w życiu dorosłym.
Problemy te najczęściej dotyczą:

– sposobu postrzegania siebie (negtywny stosunek do siebie, lęk przed zmianą, przymus kontrolowania itp.).

– trudności w przeżywaniu uczuć

– zrozumieniu i realizacji potrzeb

– trudności w tworzeniu bliskich realacji (postawa zależności i zachowania autodestrukcyjne)

 

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać