Psycholog, absolwentka Studium Doktoranckiego Psychologii na Uniwersytecie Gdańskim oraz Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego. Autorka kilku publikacji naukowych z zakresu neuropsychologii. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w placówkach służby zdrowia, w tym w poradni dla osób z autyzmem dziecięcym oraz na oddziale rehabilitacji. Obecnie poza pracą w Ośrodku Psychosystem pracuje jako psycholog na Oddziale Dziennym Psychogeriatrycznym NZOZ Sanus, w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży NZOZ Sanus w Lublinie oraz w Centrum Niezależnego Orzecznictwa i Usług Medycznych. Od 2011 roku prowadzi własną praktykę neuropsychologiczną TERAPIA Katarzyna Zieniewicz.

Uczestniczyła w ośmiu kongresach Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego oraz następujących szkoleniach i konferencjach:

 • „Podstawowe problemy w terapii i edukacji dzieci z autyzmem.”
 • „Poznać – zrozumieć – wspierać. Praca terapeutyczna z dziećmi ze spektrum autyzmu.”
 • „Odrzucenie a więź. Rozwój emocjonalny dzieci i młodzieży z FASD. Diagnoza i terapia.”
 • „Metody pracy terapeutycznej z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo (ADHD). Diagnoza i terapia.”
 • „Praca w procesie zdrowienia osób po kryzysach psychicznych.”

 

W Ośrodku Psychosystem zajmuje się głównie diagnozą i terapią dzieci i młodzieży oraz psychoedukacją rodziców/opiekunów w następujących zakresach:

 • nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD)
 • zaburzenia zachowania, problemy wychowawcze
 • lęk, mutyzm całkowity i wybiórczy
 • zaburzenia neuropsychologiczne po uszkodzeniu mózgu (uraz, niedotlenienie, uszkodzenie towarzyszące padaczce): afazja, problemy pamięciowe, osłabienie myślenia i inne

 

Rodzicom/opiekunom zaniepokojonym rozwojem dziecka (po 2 roku życia) oferuje konsultacje ukierunkowane na diagnozę, a w razie potrzeby pokierowanie do ośrodków specjalizujących się w kompleksowej terapii:

 • opóźnienia rozwoju psychoruchowego/upośledzenia umysłowego
 • zaburzeń ze spektrum autyzmu, w tym zespołu Aspergera (diagnoza stawiana przez lekarza psychiatrę dzieci i młodzieży Ośrodka)
 • opóźnionego rozwoju mowy
 • płodowego zespołu alkoholowego (FAS) i zaburzeń z tego spektrum (FASD)

 

Mgr Katarzyna Zieniewicz w ramach Ośrodka Psychosystem oferuje także diagnozę i terapię funkcji poznawczych osobom dorosłym po uszkodzeniu centralnego układu nerwowego w wyniku udaru lub urazu mózgu. Więcej informacji na www.terapia-neuropsycholog.waw.pl

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać