Psycholog Lublin
Edyta Podłuska

psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka psychologii KUL. Słuchaczka 4-letniego Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie rekomendowanego przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Systematycznie poddaje swoją pracę superwizji u certyfikowanych przez PTP superwizorów psychoterapii. Mężatka. Ma troje dzieci.

PSYCHOTERAPIA

Pracuje w podejściu psychodynamicznym. Prowadzi indywidualną psychoterapię krótko i długoterminową, terapię par i rodzin oraz terapię grupową.
Rozpoczęcie terapii poprzedzone jest 1 lub 2-ma spotkaniami konsultacyjnymi, w trakcie których zostaje określony rodzaj problemu, cel i czas trwania terapii.

W CZYM POMAGA TERAPIA

Psychoterapia może stanowić skuteczną formę pomocy w zakresie zaburzeń życia psychicznego objawiających się m.in.:
– zaburzeniami nastroju (depresja, zaburzenie afektywne dwubiegunowe)
– stanami lękowymi (ataki paniki, fobie, lęk uogólniony)
– natrętnymi myślami i czynnościami
– zaburzeniami psychosomatycznymi
– zaburzeniami osobowości (unikająca, zależna, narcystyczna)
– trudnościami w relacjach (problemy wychowawcze, sytuacje konfliktowe, nadmierna nieśmiałość)
– problemami zawodowymi (zniechęcenie, utrata pracy, brak suckesu zawodowego)

Terminy spotkań z psychoterapeutą Edytą Podłuską uzgadniane są telefonicznie – tel. bezpośredni 514 936 730.

Strona internetowa

Wróć do listy terapeutów

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać