Psychoterapeuta
Anna Szaniawska

pedagog, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień

Pracowała w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lublinie. Swoją pracę poddaje stałej superwizji w Laboratorium Psychoedukacji. Rozwija swoje umiejętności terapeutyczne, uczestnicząc w licznych szkoleniach i warsztatach.

Kwalifikacje :

• Uniwersytet Rzeszowski – Wydział Pedagogiczny – specjalność : resocjalizacja z profilaktyką uzależnień
• Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie
• Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP – specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat nr 420)
• Studium Psychoterapii – Laboratorium Psychoedukacji – Instytut Treningu i Psychoterapii w Warszawie
• Studium Terapii Rodzin – Laboratorium Psychoedukacji – Instytut Treningu i Psychoterapii w Warszawie
• Studium Psychoterapii Grupowej – Laboratorium Psychoedukacji – Instytut Treningu i Psychoterapii w Warszawie
• Biegły sądowy w zakresie uzależnienia od alkoholu

Dla kogo psychoterapia ?

Psychoterapia jest metodą leczenia poprzez rozmowę wskazaną dla osób, które cierpią z powodu trudności natury psychicznej (lęk, depresja, natrętne myśli, zaburzenia nastroju, nadmierne reakcje na stres),
u których z powodu określonego funkcjonowania psychiki choruje ciało (zaburzenia odżywiania się, zaburzenia snu, choroby psychosomatyczne, zaburzenia seksualne)
oraz dla osób, których trudności przejawiają się w relacjach z ludźmi (problemy rodzinne i w związkach, samotność, życiowe sytuacje kryzysowe).
Psychoterapia może być pomocna również osobom, które chciałyby lepiej poznać i zrozumieć siebie.

Oferuję pomoc tym, którzy:

• borykają się z sytuacjami trudnymi, kryzysami życiowymi ( rozwód, żałoba )
• chcą lepiej radzić sobie ze stresem i napięciem w codziennym życiu
• chciałyby lecz nie potrafią budować satysfakcjonujących związków
• doświadczały lub doświadczają przemocy emocjonalnej bądź fizycznej
• mają trudności w kontaktach społecznych i komunikacji z innymi
• cierpią z powodu niskiej samooceny
• zmagają się z depresją, lękiem czy zaburzeniami odżywiania ( bulimią, anoreksją )
• przeżywają problemy emocjonalne, poczucie osamotnienia
• chcą się rozwijać, by lepiej funkcjonować w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym
• sami borykają się z problemem uzależnienia
• żyją z osobą uzależnioną
• pochodzą z rodzin, w których są lub były osoby uzależnione (DDA ).

Terminy spotkań z psychoterapeutą Anną Szaniawską uzgadniane są telefonicznie – tel. bezpośredni 604 074 181.

Strona internetowa

Wróć do listy terapeutów

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać