Psychosystem

Trauma

Trauma depresja psycholog lublinPomagam osobom, które doświadczyły trudnych zdarzeń życiowych, długotrwałego stresu, traumy. Pracuję metodą, która odwołuje się do procesów fizjologicznych, nie wymaga powracania i na nowo przeżywania tego, co było trudne, ale pomaga wymazać przykry zapis, który pozostał w układzie nerwowym. Dzięki temu osoba ma szansę na wyjście z psychosomatycznych skutków doznanych urazów psychicznych i lepszego życia
 – certyfikowany terapeuta Somatic Experiencing, psycholog kliniczny dr Mariola Żuk
Terapia traumy (SE) jest pracą terapeutyczną, proponowaną osobom po szczególnych, trudnych przeżyciach, po przeżyciach, które były wyjątkowo poruszające. Może to być np. udział w wypadku komunikacyjnym, choroba, życie w rodzinie z problemami, osobiste, trudne doświadczenia. W stan traumy człowiek może zostać wprowadzony przez jedno zdarzenie, ale też przez kumulację wielu zdarzeń, które naruszają homeostazę organizmu. Trauma oznacza taki stan w układzie nerwowym, gdy nie funkcjonuje on w swoim normalnym trybie, kiedy układ nerwowy jest na tyle rozregulowany, że nie jest w stanie pracować w optymalny sposób. Wówczas każda funkcja organizmu może zostać zakłócona. Dzieje się tak, ponieważ całość aktywności ludzkiej jest sterowana przez układ nerwowy. Trudności można spodziewać się w każdym obszarze życia. Gdy chodzi o czynności psychiczne charakterystyczne są trudności z pamięcią, koncentracją uwagi, uczeniem się. Mogą pojawić się trudności z podejmowaniem decyzji, dokonywaniem wyborów. Często występuje poczucie, dużej wewnętrznej, niepożądanej zmiany (że jest się zupełnie inną osobą niż przed traumatycznym wydarzeniem). Osoby w traumie doświadczają też utraty wpływu na własne życie. Znamienne jest uporczywe przytrzymanie zainteresowań przy tych trudnych zdarzeniach, zarówno tych, w których uczestniczyło się osobiście, ale też takich, w których uczestniczyli inni ludzie. Swoista jest nieumiejętność odprężenia się oraz wprowadzania lżejszych treści w obszar zainteresowań. W stanie traumy występują problemy z obszaru emocji; nadmierna impulsywność, smutek, apatia, drażliwość, stan nadmiernego pobudzenia. Przeżywane emocje miewają nietypową intensywność, a czasem ujawniają się w niespodziewanych okolicznościach. Symptomatyczne są bóle, lokalizowane w różnych częściach ciała, których nie uzasadnia stan narządów, trudności ze snem czy długotrwały stan zmęczenia. Z traumą bywają też związane zaburzenia w sferze relacji międzyludzkich.
Terapia traumy (SE) pozwala przywrócić normalną pracę układu nerwowego, wyregulować go, usunąć zakłócające objawy. Trzeba dodać, że jest to metoda, w której bardzo oszczędnie sięga się do traumatyzujących wspomnień, bo nie przepracowuje się trudnych treści na poziomie mentalnym. W tej terapii uczymy i zachęcamy osobę do obserwowania doznań z ciała. Na nich właśnie bazuje praca terapeutyczna. Jest to metoda, w której osoba przekazuje własnemu układowi nerwowemu instrukcję, jak życzy sobie funkcjonować. Terapeuta pomaga tą indywidualną instrukcję sformułować.
Zapisy na terapię w sekretariacie ośrodka Psychosystem,
tel. nr 81 533 77 37 w godz. 9.15 – 15.00