„Pomagam osobom, które doświadczyły trudnych zdarzeń życiowych, długotrwałego stresu, traumy. Pracuję metodą, która odwołuje się do procesów fizjologicznych, nie wymaga powracania i na nowo przeżywania tego, co było trudne, ale pomaga wymazać przykry zapis, który pozostał w układzie nerwowym. Dzięki temu osoba ma szansę na wyjście z psychosomatycznych skutków doznanych urazów psychicznych i lepszego życia” 

 – psycholog kliniczny dr Mariola Żuk

Terapia traumy (SE) jest pracą terapeutyczną, proponowaną osobom po szczególnych, trudnych przeżyciach, po przeżyciach, które były wyjątkowo poruszające. Może to być np. udział w wypadku komunikacyjnym, strata bliskiej osoby, choroba, życie w rodzinie z problemami, osobiste, trudne doświadczenia. W stan traumy człowiek może zostać wprowadzony przez jedno zdarzenie, ale też przez kumulację wielu zdarzeń, które naruszają homeostazę organizmu. Trauma oznacza taki stan w układzie nerwowym, gdy nie funkcjonuje on w swoim normalnym trybie, kiedy układ nerwowy jest na tyle rozregulowany, że nie jest w stanie pracować w optymalny sposób. Wówczas każda funkcja organizmu może zostać zakłócona. Dzieje się tak, ponieważ całość aktywności ludzkiej jest sterowana przez układ nerwowy. Trudności można spodziewać się w każdym obszarze życia. Gdy chodzi o czynności psychiczne charakterystyczne są trudności z pamięcią, koncentracją uwagi, uczeniem się. Mogą pojawić się trudności z podejmowaniem decyzji, dokonywaniem wyborów. Często występuje poczucie, dużej wewnętrznej, niepożądanej zmiany (że jest się zupełnie inną osobą niż przed traumatycznym wydarzeniem). Osoby w traumie doświadczają też utraty wpływu na własne życie. Znamienne jest uporczywe przytrzymanie zainteresowań przy tych trudnych zdarzeniach, zarówno tych, w których uczestniczyło się osobiście, ale też takich, w których uczestniczyli inni ludzie. Swoista jest nieumiejętność odprężenia się oraz wprowadzania lżejszych treści w obszar zainteresowań. W stanie traumy występują problemy z obszaru emocji; nadmierna impulsywność, smutek, apatia, drażliwość, stan nadmiernego pobudzenia. Przeżywane emocje miewają nietypową intensywność, a czasem ujawniają się w niespodziewanych okolicznościach. Symptomatyczne są bóle, lokalizowane w różnych częściach ciała, których nie uzasadnia stan narządów, trudności ze snem czy długotrwały stan zmęczenia. Z traumą bywają też związane zaburzenia w sferze relacji międzyludzkich.

Terapia traumy (SE) pozwala przywrócić normalną pracę układu nerwowego, wyregulować go, usunąć zakłócające objawy. Trzeba dodać, że jest to metoda, w której bardzo oszczędnie sięga się do traumatyzujących wspomnień, bo nie przepracowuje się trudnych treści na poziomie mentalnym. W tej terapii uczymy i zachęcamy osobę do obserwowania doznań z ciała. Na nich właśnie bazuje praca terapeutyczna. Jest to metoda, w której osoba przekazuje własnemu układowi nerwowemu instrukcję, jak życzy sobie funkcjonować. Terapeuta pomaga tą indywidualną instrukcję sformułować.

Zapisy na terapię w sekretariacie ośrodka Psychosystem,
tel. nr 81 533 77 37 w godz. 9.30 – 15.00 (piątki do 14.00)

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać