Psychosystem

Psychoterapia Rodzinna i Par

Psychoterapia Rodzinna, dziecięca i Par w Lublinie

Psychoterapia Rodzinna

Psychoterapia rodzinna oraz par, skupia się nad zmianą relacji pomiędzy członkami rodziny lub partnerami. Terapeuta zajmuje się tymi aspektami, które szczególnie utrudniają dobre funkcjonowanie całego systemu rodzinnego.

Możliwe zmiany w terapii rodzin lub pary to najczęściej:

  • zmiana w zakresie spójności rodziny, poprzez określenie lepszych granic pomiędzy jej członkami i sposobów pełnienia ról.
  • zmiana zasad i ich plastyczności.
  • zmiana wzorców komunikowania się, zwiększenie otwartości, unikanie podwójnego wiązania. patologicznego delegowania.
  • zmiana w zakresie reakcji emocjonalnych, zmniejszenie intensywności wyrażanych emocji, przerwanie nieświadomej gry między partnerami, zmiany w zakresie lojalności.
Psychoterapia rodzinna Lublin

Psychoterapeuta dziecięcy

Te zmiany dają możliwość do lepszego rozwiązywania problemów nie tylko występujących w rodzinie.

W naszym ośrodku pracujemy z parą i rodziną indywidualnie. Sesje terapeutyczne prowadzone są przez jednego lub dwóch terapeutów, w zależności od liczby członków rodziny, którzy chcą uczestniczyć w sesjach

Wróć