Psychosystem

Psychoterapia Grupowa

Psycholog grupowy w Lublinie

Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa, w odróżnieniu od indywidualnej,uwzględnia interakcję pomiędzy uczestnikami grupy, bazuje na specyficznych normach przez nią kreowanych, a przede wszystkim korzysta z sił tkwiących w małych grupach w celu prowokowania pożądanych zmian u ich uczestników. Zmiany te mogą następować dzięki aktywności poszczególnych członków grupy psychoterapeutycznej, jak również zamierzonym oddziaływaniom psychoterapeuty. Spotkania terapeutyczne odbywają się w gronie (8 – 12) osób. Opierają się one o zasadę leczącego wpływu grupy jako modelu rodziny i społeczeństwa. Łączą w ten sposób nabywanie pogłębionej świadomości z możliwością testowania jej w realnej (choć bezpiecznej) rzeczywistości grupy terapeutycznej. Spotkania są cyklicznie najczęściej raz w tygodniu.
Wróć