Psychosystem

Psychoterapia

PSYCHOTERAPIA to takie oddziaływanie które pozwala na poszukiwanie nowych sposobów rozwiązywania własnych problemów. Uczy adekwatnego rozpoznawania potrzeb i pragnień,powoduje, że klient staje się bardziej świadomy siebie, relacji w których uczestniczy, lepiej rozumie swoje emocje i motywy swego postępowania.

W szerokim znaczeniu psychoterapia, to dosłownie leczenie psychologiczne. Odnosi się do każdej metody leczenia stosowanej przez profesjonalnego terapeutę, niezależnie od tego, jakie są przyczyny choroby. Psychoterapię stosuje się do bardzo różnych zaburzeń psychicznych o rozmaitej głębokości, od chorób somatycznych o przypuszczalnym podłożu psychologicznym do zaburzeń wyrażających się nieprzystosowanym zachowaniem. Podstawowe narzędzia psychoterapii to relacja i komunikacja (werbalna i niewerbalna) między terapeutą a klientem, ich celem jest usunięcie i zmodyfikowanie procesów, które uniemożliwiają funkcjonowanie i rozwój osobowości.

Psychoterapia Lublin

Psychoterapia Lublin

Pierwsze spotkanie z psychoterapeutą to KONSULTACJA, która pozwala rozpoznać zgłoszony problem lub sytuację życiową osoby, określić go diagnostycznie, ustalić cel, zasady i rodzaj ewentualnej psychoterapii Udzielamy konsultacji psychologicznych i psychiatrycznych – jeśli wystąpi potrzeba wsparcia farmakologicznego.

Oferujemy zróżnicowane formy pomocy psychologicznej i psychoterapii:

 

Psychoterapia indywidualna
Psychoterapia Grupowa
Psychoterapia rodzinna i par