Psychosystem

Katarzyna Zieniewicz

P1000866 d

Psycholog, absolwentka Studium Doktoranckiego Psychologii na Uniwersytecie Gdańskim oraz Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego. Autorka kilku publikacji naukowych z zakresu neuropsychologii. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, poradni dla osób z autyzmem dziecięcym oraz na oddziale rehabilitacji. Obecnie poza pracą w Ośrodku Psychosystem wykonuje obowiązki psychologa w Centrum Medycznym Curate, w Centrum Niezależnego Orzecznictwa i Usług Medycznych oraz prowadzi własną praktykę neuropsychologiczną. Uczestniczyła w siedmiu kongresach Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego oraz następujących szkoleniach:

 • „Podstawowe problemy w terapii i edukacji dzieci z autyzmem.”
 • „Poznać – zrozumieć – wspierać. Praca terapeutyczna z dziećmi ze spektrum autyzmu.”
 • „Odrzucenie a więź. Rozwój emocjonalny dzieci i młodzieży z FASD. Diagnoza i terapia.”
 • „Metody pracy terapeutycznej z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo (ADHD). Diagnoza i terapia.”

W Ośrodku Psychosystem zajmuje się głównie diagnozą i terapią dzieci i młodzieży oraz psychoedukacją rodziców/opiekunów w następujących zakresach:

 • nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD)
 • zaburzenia zachowania, problemy wychowawcze
 • mutyzm całkowity i wybiórczy
 • zaburzenia neuropsychologiczne po uszkodzeniu mózgu (uraz, niedotlenienie, uszkodzenie towarzyszące padaczce): afazja, problemy pamięciowe, osłabienie myślenia i inne

Rodzicom/opiekunom zaniepokojonym rozwojem dziecka (po 2 roku życia) oferuje konsultacje ukierunkowane na wstępną diagnozę, a w razie potrzeby wskazanie ośrodków specjalizujących się w diagnozie i terapii:

 • opóźnienia rozwoju psychoruchowego/upośledzenia umysłowego
 • zaburzeń ze spektrum autyzmu (w tym zespołu Aspergera)
 • opóźnionego rozwoju mowy
 • płodowego zespołu alkoholowego (FAS) i zaburzeń z tego spektrum (FASD)