w Aktualności

Jej celami są: Lublin ADHD Lublin
przyswojenie wiedzy na temat nadpobudliwości psychoruchowej,

• nauczenie się odróżniania zachowań związanych z ADHD od innych trudnych zachowań
images• rozmowy o uczuciach towarzyszących codziennym trudnościom
• przedstawienie praktycznych modeli i technik w pracy z dzieckiem z ADHD
• poznanie programu redukcji zachowań agresywnych
• nabycie umiejętności pomocnych dziecku w skutecznej nauce
• wymiana doświadczeń i dyskusja
                          


Prowadząca grupę
:

 mgr Katarzyna Zieniewicz  – psycholog pracujący z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi

Konsultacja merytoryczna:images
lek. psychiatra dzieci i młodzieży Halina Kandzierska

ROZPOCZĘCIE grupy – w listopadzie/grudniu 2015.

 Zapisy w sekretariacie ośrodka (tel. 81 533 77 37).

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać