Psychosystem

Kurs dla rodziców – ADHD

Kurs dla rodziców – ADHD

odbędzie się w weekend 26 – 27  maja – Kolejna edycja kursu dla rodziców dzieci z diagnozą lub podejrzeniem ADHD oraz innych sprawiających problemy wychowawcze w wieku przedszkolnym i szkolnym. Praca w małej 5-6 osobowej grupie pozwalająca zarówno na zadawanie…

Trauma

Trauma

Pomagam osobom, które doświadczyły trudnych zdarzeń życiowych, długotrwałego stresu, traumy. Pracuję metodą, która odwołuje się do procesów fizjologicznych, nie wymaga powracania i na nowo przeżywania tego, co było trudne, ale pomaga wymazać przykry zapis, który pozostał w układzie nerwowym. Dzięki temu…

1-2 lipca Motywacyjny Warsztat OTO JA

1-2 lipca  Motywacyjny Warsztat  OTO JA

akceptacji siebie – dla osób z niskim lub zachwianym poczuciem własnej wartości oraz mających poczucie „utknięcia”, breaku motywacji, poszukujących nowych inspiracji, skłóconych wewnętrznie, chcących poznać swoje ograniczenia wynikające z wewnętrznych konfliktów – dualności. Podczas pracy z biegunami odkryjesz nieakceptowane i/lub…

PRZEPIS NA JĄKANIE

PRZEPIS NA JĄKANIE

LOGOPEDA RADZI RODZICOM  (przepis skrócony): ZWOLNIJ SWOJE TEMPO MÓWIENIA, BĄDŹ CIERPLIWY, NIE ŚPIESZ SIĘ UNIKAJ BOMBARDOWANIA DZIECKA PYTANIAMI DAJ DZIECKU CZAS NA ZASTANOWIENIE NAUCZ SIĘ SŁUCHAĆ ZADAWAJ KRÓTKIE PYTANIA KONCENTRUJ SIĘ NA INNYCH STRONACH DZIECKA DAJ DZIECKU 5 MINUT WYŁĄCZNOŚCI KAŻDEGO…

lekarz psychiatra dzieci i młodzieży

lekarz psychiatra dzieci i młodzieży

 Halina Kandzierska zajmuje się diagnozą, kompleksowym leczeniem farmakologicznym i terapeutycznym w zakresie: • ADHD – zespołu nadpobudliwości psychoruchowej • zaburzeń zachowania • zaburzeń lękowych • zaburzeń depresyjnych • zaburzeń odżywiania • zaburzeń psychotycznych • zaburzeń autystycznych • tików Halina Kandzierska…

GRUPA TERAPEUTYCZNA

GRUPA TERAPEUTYCZNA

Zapraszamy  STUDENTÓW i MŁODYCH DOROSŁYCH – doświadczasz wstydu i onieśmielenia w sytuacjach społecznych – masz trudności w radzeniu sobie z sytuacjami stresowymi – pragniesz rozwoju i poprawy relacji – chcesz zrozumieć siebie i mieć wpływ na jakość życia – masz problemy…

WARSZTAT „KORZENIE”

WARSZTAT „KORZENIE”

Interesujące jest jak różne zdarzenia z przeszłości tworzą matrycę dla tego co zdarza się dzisiaj. Jak uwolnić się i zacząć żyć na własny rachunek, przecież wokoło tyle dobra i piękna. Najbliższy warsztat odbędzie się 7 – 8 maja 2016 r. Sekretariat Ośrodka Psychosystem prowadzi…

Trauma

Trauma

Pomagam osobom, które doświadczyły trudnych zdarzeń życiowych, długotrwałego stresu, traumy. Pracuję metodą, która odwołuje się do procesów fizjologicznych, nie wymaga powracania i na nowo przeżywania tego, co było trudne, ale pomaga wymazać przykry zapis, który pozostał w układzie nerwowym. Dzięki temu…

GRUPA terapeutyczna

GRUPA terapeutyczna

dla STUDENTÓW i MŁODYCH DOROSŁYCH doświadczasz wstydu i onieśmielenia w sytuacjach społecznych  masz trudności w radzeniu sobie z sytuacjami stresowymi pragniesz rozwoju i poprawy relacji  chcesz zrozumieć siebie i mieć wpływ na jakość życia masz problemy o charakterze nerwicowym, osobowościowym i depresyjnym Zapraszamy studentów…

Psychodietetyka

Psychodietetyka

GRUPA WSPARCIA  dotycząca kłopotów z jedzeniem PSYCHODIETETYK  zaprasza na konsultacje związane z uczestnictwem w GRUPIE dotyczącej zaburzeń odżywiania i psychodietetyki z zakresu: zaburzeń odżywiania, w szczególności – otyłości, anoreksji, bulimii poznania psychologicznych przyczyn problemów z jedzeniem zaburzeń postrzegania siebie i własnego ciała zdobycia motywacji do zmiany utrwalania…

Mariola Żuk

Mariola Żuk

Psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Rozprawę doktorską obroniła w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada specjalizację w dziedzinie psychologii klinicznej. Jest certyfikowanym terapeutą leczenia traumy metodą Somatic Experiencing.  Ma bogate, wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, które potrzebują…

Piotr Szpunar

Piotr Szpunar

Psychodietetyk, dietetyk, psychoterapeuta Pracuje z pacjentami zmagającymi się z problemem nadwagi i otyłości. W gabinecie wspólnie z pacjentem pracuje nad: – przyczynami powstania zaburzeń (fizyczne, psychiczne, rodzinne, środowiskowe) – dotychczasowymi nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi – emocjonalnym podejściem do konsumpcji – nieprawidłowymi funkcjami…

Beata Wójcik

Beata Wójcik

Psycholog, psychoterapeutka – pracuje w podejściu psychodynamicznym, pod stałą superwizją  Absolwentka wydziału psychologii KUL   Ukończyła roczne szkolenie w zakresie Psychoterapii i Poradnictwa w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie. Ukończyła 2,5 letnie szkolenie z zakresu Systemowej Terapii Rodzin w Krakowskiej Fundacji…

Katarzyna Zieniewicz

Katarzyna Zieniewicz

Psycholog, absolwentka Studium Doktoranckiego Psychologii na Uniwersytecie Gdańskim oraz Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego. Autorka kilku publikacji naukowych z zakresu neuropsychologii. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w placówkach służby zdrowia, w tym…