Psychosystem

Mariola Żuk

Psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Rozprawę doktorską obroniła w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Posiada specjalizację w dziedzinie psychologii klinicznej.

Jest certyfikowanym terapeutą leczenia traumy metodą Somatic Experiencing. 

Ma bogate, wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, które potrzebują odbudowania emocjonalnej równowagi po wypadkach i innych, nagłych, życiowych zdarzeniach.

Zajmuje się diagnozą psychologiczną chorych somatycznie, oraz terapią psychologiczną osób w sytuacjach trudnych.

Systematycznie dba o podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczestnicząc  w szkoleniach z zakresu diagnostyki psychologicznej oraz psychoterapii.