Psychosystem

1-2 lipca Motywacyjny Warsztat OTO JA

1-2 lipca  Motywacyjny Warsztat  OTO JA

akceptacji siebie – dla osób z niskim lub zachwianym poczuciem własnej wartości oraz mających poczucie „utknięcia”, breaku motywacji, poszukujących nowych inspiracji, skłóconych wewnętrznie, chcących poznać swoje ograniczenia wynikające z wewnętrznych konfliktów – dualności. Podczas pracy z biegunami odkryjesz nieakceptowane i/lub…