Psychosystem

GRUPA TERAPEUTYCZNA

GRUPA TERAPEUTYCZNA

Zapraszamy  STUDENTÓW i MŁODYCH DOROSŁYCH – doświadczasz wstydu i onieśmielenia w sytuacjach społecznych – masz trudności w radzeniu sobie z sytuacjami stresowymi – pragniesz rozwoju i poprawy relacji – chcesz zrozumieć siebie i mieć wpływ na jakość życia – masz problemy…