PSYCHOSYSTEM

Ośrodek Psychoterapii Rodzin, Dzieci i Dorosłych w Lublinie

index-img

O NAS

Psychosystem to miejsce, w którym można otrzymać pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną, psychiatryczną i logopedyczną. Pracujemy z dorosłymi, młodzieżą, dziećmi i rodzicami. Oferujemy psychoterapię indywidualną, grupową, par i rodzin, warsztaty i szkolenia. Świadczymy specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami jedzenia, problemami nadwagi, uzależnień i logopedyczne. Dla dzieci z trudnościami oferujemy zajęcia choreo – muzykoterapeutyczne ćwiczące koncentrację, integracje sensoryczną, zmniejszające napięcie psychoruchowe. Stosujemy metodę (S.C.) P.Lewina u źródeł której leży założenie, że ludzie mają wrodzoną zdolność do przezwyciężania skutków traumy. Metoda skuteczna jest również w przypadkach nadmiernych reakcji emocjonalnych, psychosomatycznych, paniki, nadpobudliwości, fobii, poczucia wyobcowania, niezdolności do uczenia się. W naszej pracy jesteśmy nastawieni na przekraczanie trudności i ograniczeń w kierunku rozwoju. Każdego traktujemy indywidualnie, szanując jego autonomię. Przestrzegamy zasad tajemnicy zawodowej i wszelkich wymogów etyki zawodowej psychologa.

Psycholog Lublin:  Oferujemy różne formy pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej.

DOROŚLI I RODZINY

 • nerwice, depresje, lęki, traumy
 • zaburzenia osobowości
 • chroniczny stres
 • problemy małżeńskie
 • rozstania
 • kryzysy rozwojowe
 • konflikty międzypokoleniowe
 • wypalanie zawodowe
 • psychologiczne uwarunkowania niepłodności
 • problemy psychoseksualne
 • psychoneurologia
 • uzależnienia – konsultacje

DZIECI I MŁODZIEŻ

 • nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD)
 • moczenie nocne
 • zaburzenia odżywiania
 • stany lękowe
 • stres szkolny
 • agresja
 • trudności adaptacyjne w grupie
 • problemy wychowawcze
 • problemy dojrzewania
 • badania psychologiczne
 • pomoc logopedyczna
 • pomoc psychiatryczna

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać